WAT doen wij

WAT doen wij

Het Bewonersplatform is een netwerk van bewoners uit de wijken binnen Kerkrade-Noord en geregeld bij elkaar komen om zaken rondom de leefbaarheid, participatie en wijkontwikkeling te bevorderen. Zij vormt tevens de schakel tussen de bestuurlijke organen van het wijkplatform Kerkrade-Noord en de gemeente.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van het bewonersplatform. Denk hierbij aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform en bevragen door een bewonersplatform van burgers over plannen op het gebied van wijkontwikkeling.

wijkplatform kerkrade noordHet bestuur van de Bewonersplatform Kerkrade-Noord komen minimaal 8x per jaar bij elkaar en 4x voorbereiding door voorgedragen bestuursleden op vergaderingen van het Wijkplatform. Deze bestuursleden fungeren als adviesfunctie richting gemeente.
In het Wijkplatform zitten behalve een afvaardiging van het Bewonersplatform ook personen die actief zijn in het maatschappelijk middenveld (onderwijs, politie, welzijnswerk, middenstand, ondernemers, woningcorporaties etc.) en ambtenaren van de gemeente Kerkrade. Voorzitter van het Wijkplatform is wethouder Jo Schlangen.