Update Corona maatregelen per 1 juni aanstaande:

 

 

 

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van grote groepen tegen te gaan. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is daarbij ook belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Groepen en samenkomsten

Samenkomsten zijn tot 1 juni 12:00 verboden. Denk aan samenkomsten in theaters, cafés, of op terrassen, kermissen of feesten.

 • Er gelden enkele uitzonderingen op het algemene verbod op samenkomsten:
  • Uitvaarten en huwelijken kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. (Mogelijk kan dit aantal met ingang van 1 juli verhoogd worden naar 100.)
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden. (Mogelijk kan dit aantal met ingang van 1 juli verhoogd worden naar 100.)
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt of een dierenpark, natuurpark of pretpark geopend mag worden. Dit betekent dat een sommige parken wel open zijn, en andere niet. Raadpleeg de websites van de parken voor meer informatie.
  • Voor eet- en drinkgelegenheden en terrassen gelden dezelfde bepalingen als voor overige horeca.
  • Toiletten zijn geopend; eventuele gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden zijn gesloten tot 1 juli.
 • Alle meld- en vergunningplichtige evenementen zijn in beginsel verboden tot 1 september.

Groepen en samenkomsten vanaf 1 juni 12:00

De algemene regel vanaf 1 juni is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met binnen maximaal 30 personen.

 • Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
 • Voor samenkomsten in woningen geldt geen maximum aantal personen maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.
 • In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte:
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Horeca

 • Met ingang van 1 juni 12.00 uur kunnen terrassen weer open. Op terrassen buiten geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Ook cafés en restaurants mogen open, voor maximaal 30 mensen. Gasten moeten reserveren en vooraf een checkgesprek voeren over mogelijke risico’s. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden) en iedereen heeft een zitplaats.
  • Tot de heropening is bezorgen en afhalen wel mogelijk.
  • Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.
  • Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot een huishouden behoren.
   • Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn mogen er tot het maximale aantal van 30 ook gasten van buiten het hotel worden toegelaten.
  • Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden.
  • Discotheken en clubs en vergelijkbare gelegenheden blijven gesloten tot 1 september.

Cultuur

 • Bibliotheken zijn open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur maximaal 30 bezoekers (dus exclusief personeel) tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
  • Voor professionele dansers, acteurs, musici en artiesten (met uitzondering van zangers en blazers die met anderen optreden) is repeteren toegestaan met een maximum van 30 personen, die 1,5 meter afstand houden.
  • Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.

Contactberoepen

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is mogelijk. Het gaat om rijinstructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).

 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf in een checkgesprek bespreken of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten. Meer hierover op de site van het RIVM
 • Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden zij mogelijk vanaf 1 september weer aan het werk kunnen.

Sport en spel

 • Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Mensen houden 1,5 meter afstand.
 • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere verenigingen). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen dat met 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van 13 tot en met 18 bij het sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
  • Vanaf 1 juni mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook binnen plaatsvinden met maximaal 30 personen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Op die 1,5 meter-norm wordt  toegezien en waar nodig gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er ook worden opgetreden. 
 • Sportscholen en fitnessclubs mogen per 1 juli weer open. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni
 • De positie van overige binnensporten wordt eind juni bekeken (deze zijn nu nog niet toegestaan).
 • Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Reis zoveel mogelijk buiten de spits en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.

 • In het openbaar vervoer wordt aangegeven waar zit- en staplaatsen beschikbaar zijn. In de opstartfase zal hierdoor ongeveer de helft van het aantal plaatsen beschikbaar zijn.
 • Reizigers van 13 jaar en ouder moeten vanaf 1 juni een niet-medisch mondkapje dragen in bus, metro, tram, veerdiensten en –pontjes, waterbus, en trein (dit geldt niet voor stations, perrons en haltes).
  • De boete bedraagt 95 euro
  • Tot 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer een advies.
 • Mijd de spits
  • Scholen en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.

Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen.

Onderwijs

 • Basisscholen zijn nu voor de helft van de tijd open voor leerlingen. De basisscholen gaan op 8 juni volledig open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit nog niet kan. In de komende weken zal met het onderwijs afspraken gemaakt worden over de invulling van deze verdere openstelling.
  • De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en zal ook per 8 juni volledig open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen.
  • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
  • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.
  • Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij verkoudheidsklachten hebben.
 • Scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open.
 • Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer open, op basis van de 1,5 meter regel.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen. Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer.
  • Voor leerlingen die ver weg wonen organiseren de scholen speciaal vervoer.
  • De praktische invulling van de opening van het voortgezet onderwijs ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. Dit is naast de examinering die al eerder op locatie mogelijk was. 
 • Het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten krijgen de mogelijkheid vanaf 15 juni op locatie tentamens en examens af te nemen, praktijkgericht onderwijs te geven, en kwetsbare studenten te begeleiden.

Onderwijsactiviteiten op mbo’s, hogescholen en universiteiten worden zo gepland zodat studenten de spits kunnen vermijden.

Winkels en markten

 • Winkels nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt waar en onder welke voorwaarden markten mogen plaatsvinden.

Sanitaire voorzieningen

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens zijn vooralsnog gesloten tot 1 juli.
 • Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen wel geopend worden.

Gesloten locaties

Sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellness centra, casino’s en speelhallen zijn gesloten. Als de ontwikkelingen het toelaten, gaan deze locaties per 1 juli weer open (eerder was 1 september de beoogde openingsdatum).

Buitenlandse reizen

 • Op dit moment geldt nog: reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk.
  • Wanneer de situatie internationaal verandert, kan dit advies worden aangepast.
 • Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit  inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020.
 • Alle mensen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Alleen passagiers met zo’n verklaring mogen aan boord.
  • De lijst met hoog-risicogebieden wordt continu actueel gehouden door de Europese luchtvaartautoriteit EASA, op basis van de laatste gezondheidsinzichten.
 • Iedereen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegt, krijgt het dringende advies om na aankomst veertien dagen in thuisquarantaine te blijven.
 • Er geldt een vliegverbod vanuit risicogebieden naar de BES-eilanden. Hiervoor is een lijst samengesteld.
 • Alle reizigers die Nederland binnenkomen worden geïnformeerd over gedragsregels die hier gelden.
 • Reizen naar België is tot 8 juni alleen mogelijk bij noodzakelijk bezoek.

 

Voor de volledigheid verwijzen wij naar de site van het RIVM: www.rivm.nl  

 

 

Bezoekadres Stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon 14 045
E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl
Website www.kerkrade.nl

 

AANVULLING MONDKAPJES IN OPENDAAR VERVOER!!!

 

Er blijken nog veel onduidelijkheden te zijn over het gebruik van mondkapjes.

 

De site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes geeft de meest volledige antwoorden.

Mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer !!!

Is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer? 

Ja, vanaf 1 juni 2020 is een mondkapje verplicht in de bus, trein, tram en metro en op de veerboten naar de Waddeneilanden. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en OV-personeel. Gebruik daarvoor een niet-medisch mondkapje of een zelfgemaakt mondkapje. Zo zorgen we ervoor dat medische mondkapjes voor de zorg beschikbaar blijven.

Welk type niet-medisch mondkapje heb ik nodig in het OV?

Voor gebruik in het openbaar vervoer is een niet-medisch mondkapje zonder filter, bijvoorbeeld van katoen, voldoende. Mondkapjes die worden verkocht in bijvoorbeeld supermarkten en drogisterijen kunnen worden gebruikt in het openbaar vervoer. U kunt ook zelf een mondkapje maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje. Een sjaal, het gebruik van een kraag van een jas of bijvoorbeeld mondkapjes gemaakt van een sok zijn niet toegestaan in het openbaar vervoer. Bekijk de instructiefilm op YouTube waarin wordt uitgelegd hoe u een niet-medisch mondkapje gebruikt in het openbaar vervoer.

Hoeveel stuks niet-medische mondkapjes heb ik nodig? 

U heeft bij elke reis met het openbaar vervoer een nieuw of gewassen exemplaar nodig. Reist u 1 keer in de ochtend en 1 keer in de middag, dan heeft u er 2 nodig. 

Ik heb geen mondkapje, mag ik met het openbaar vervoer? 

Nee, u mag dan niet reizen met het openbaar vervoer. Een mondkapje is vanaf 1 juni 2020 verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. U kunt een niet-medisch mondkapje dragen. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje. Reist u toch zonder mondkapje met het openbaar vervoer? Dan kunt u een boete krijgen van € 95. 

Komen er geen tekorten als mondkapje in het openbaar vervoer verplicht worden? 

Nee. U kunt een niet-medisch mondkapje kopen of thuis maken. Zo blijven de medische mondmaskers beschikbaar voor de zorg. 

Kan ik een mondkapje kopen op elk treinstation in NL? 

Op treinstations zijn niet-medische mondkapjes te koop bij de Kiosk, AKO, Albert Heijn, Hema, Etos en in de snoepautomaten op de perrons.

Als ik in de trein, bus, tram of metro iets wil drinken/eten, mag ik dan mijn mondkapje even afdoen?

Zet het mondmasker zo min mogelijk op en af. 

Wanneer moet ik mijn mondkapje opzetten?

Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op, om het instappen veilig en snel te laten verlopen. Pas als u bent uitgestapt kunt u uw mondkapje afzetten.

Wat moet ik met mijn mondkapje doen na gebruik?

Heeft u een wegwerp niet-medisch mondkapje of plastic handschoenen gebruikt voor eenmalig gebruik? Of is uw zelfgemaakte mondkapje kapot of versleten? Dan kunt u deze bij het restafval, in de grijze container gooien. Ook wegwerphandschoenen horen bij het restafval. U kunt ook (katoenen) niet-medische mondkapjes kopen of zelf maken. Deze kunnen gewassen en hergebruikt worden.

Waarom is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer pas vanaf 1 juni verplicht?

De drukte in het openbaar vervoer zal de komende weken geleidelijk toenemen. Bovendien krijgt iedereen zo de gelegenheid zich voor te bereiden; om niet-medische mondkapjes te kopen of te maken. Tot 1 juni is voor iedereen van 13 jaar en ouder het advies een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen. Vanaf 1 juni is het verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Instructies voor maken, gebruik en onderhoud van mondkapjes

Het Nederlands Normalisatie (NEN) stelt de publicatie  Niet-medisch mond-en neusmasker beschikbaar. Dit geeft een verduidelijking voor zowel het maakproces als het gebruik en onderhoud. De aanbevelingen voor het maakproces zijn geschikt voor zowel zelfgemaakte als in serie vervaardigde mondkapjes.

Hoe gebruik ik een mondkapje in het openbaar vervoer?

Bekijk de instructiefilm op YouTube waarin wordt uitgelegd hoe u een niet-medisch mondkapje gebruikt in het openbaar vervoer.

Welk materiaal is geschikt om een niet-medisch mondkapje te maken? 

Kies textiel dat bedoeld is om in contact te komen met de huid. Je kunt gebruikt textiel (bijvoorbeeld lakens, theedoeken of kleding) of nieuw textiel nemen. 
Als je een nieuwe lap textiel of een nieuw kledingstuk gebruikt, was het dan eerst op 60 graden celcius. Zo was je eventueel achtergebleven chemische stoffen uit de nieuwe stof.  
Als je huidirritatie krijgt door de stof, probeer dan een mondkapje te maken van niet-gekleurd textiel, gebruikte schone theedoeken of beddengoed. 

Waar kan ik dit materiaal verkrijgen?

U kunt dit op diverse plaatsen kopen. U kunt ook een theedoek, t-shirt of kussensloop gebruiken.

Kan ik ook een zakdoek voor mijn mond en over mijn neus knopen? 

Nee. Het is belangrijk dat het niet-medisch mondkapje zo goed mogelijk aansluit op je gezicht en de neus en mond bedekt. Het vastknopen van een zakdoek is onvoldoende.

Maakt het uit welk naaipatroon ik gebruik?  

Het is belangrijk dat je een patroon gebruikt waarbij het mondkapje zo goed mogelijk aansluit op je gezicht en de neus en mond bedekt. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Hoe bewaar ik het niet-medisch mondkapje? 

Een wegwerpexemplaar kunt u niet bewaren. Een exemplaar dat u kunt wassen en hergebruiken bewaart u zo steriel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje of bakje. Het is belangrijk om een schoon en gebruikt mondkapje apart van elkaar te bewaren. Stop ze niet los in je jaszak, broekzak of tas. Dan kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden.  

Is er een wasvoorschrift voor een herbruikbaar mondkapje? 

Een niet-medisch mondkapje moet na ieder gebruik op 60 graden op een volledig wasprogramma gewassen worden. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe. 

Maakt het uit hoe ik het mondkapje op doe? 

Raak tijdens het op- en afzetten van het mondkapje je gezicht niet aan. Het niet-medisch mondkapje wordt tijdens het opzetten en dragen niet aangeraakt, anders dan aan de touwtjes of het elastiek.

Hoe zet ik het mondkapje op?

Was uw handen met water en zeep voordat u het niet-medisch mondkapje opzet. Gebruik de touwtjes of elastieken om het mondkapje op te zetten. Raak de binnenkant niet aan. Zorg dat het goed aansluit op het gezicht en de neus, mond en kin bedekt.

Hoe zet ik het mondkapje af?

Gebruik de touwtjes of elastieken om het mondkapje af te zetten. Raak de binnenkant van het niet-medisch mondkapje en je gezicht (ogen, neus en mond) niet aan. Was je handen met water en zeep nadat je het niet-medisch mondkapje hebt afgezet.

Wat moet ik doen na het afzetten van het mondkapje?

Na afdoen van het mondkapje is handhygiëne nodig. Zie voor handenwassen de RIVM instructie. Zorg bij het afzetten dat je niet de binnenkant van het mondkapje of je gezicht (ogen, neus en mond) aanraakt. 

Hoe kan ik het mondkapje hergebruiken?

Een mondkapje van textiel kan worden hergebruikt. Was het na ieder gebruik op 60 graden op een volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe. 

Wat moet ik met mijn mondkapje doen na gebruik?

Heeft u een wegwerp niet-medisch mondkapje of plastic handschoenen gebruikt voor eenmalig gebruik? Of is uw zelfgemaakte mondkapje kapot of versleten? Dan kunt u deze bij het restafval, in de grijze container gooien. Ook wegwerphandschoenen horen bij het restafval. U kunt ook (katoenen) niet-medische mondkapjes kopen of zelf maken. Deze kunnen gewassen en hergebruikt worden. 

Bron: Rijksoverheid.nl