WIE zijn wij

WIE zijn wij

Wij zijn een platform van bewoners in Kerkrade-Noord die in het leven is geroepen door de Gemeente Kerkrade om de leefbaarheid in onze wijk te bevorderen.

Uitgangspunten

De volgende punten geven duidelijkheid wie wij zijn en waar wij voor staan :

  • wij zijn onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het bewonersplatform.
  • wij streven geen politieke doelstellingen na.
  • wij streven ernaar de participatie van bewoners in het kader van het wijkgericht werken te stimuleren.
  • wij spreken niet namens de bewoners van de wijk, maar hebben een antennefunctie in de wijk en fungeren als ontvanger en zender van signalen die relevant zijn op het gebied van de leefbaarheid en wijkontwikkeling.
  • Het bewonersplatform is vaste gesprekspartner voor de gemeente Kerkrade in het wijkgericht werken en kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd over het wijkgericht werken adviseren.