Reconstructie Dautzenbergstraat

De gemeente Kerkrade is voornemens in de wijk Op de Bossen een aantal straten te reconstrueren.

Reconstructie Op de Bossen fase 1

In 2019 zullen in de wijk Op de Bossen de Tripsstraat, Dautzenbergstraat, Bockhoutstraat, Coelgroevenstraat en de Van Meertenstraat volledig gereconstrueerd worden.
De bestaande wegconstructie zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Gezien de beperkte ruimte in het dwarsprofiel van deze straat hebben we besloten de parkeerstroken en het trottoir in de Dautzenbergstraat plaatselijk (even huisnummerzijde) op gelijk niveau te brengen. Daar waar parkeerstroken op het trottoir gepland zijn zullen de banden langs de rijbaan overrijdbaar zijn. Daar waar op het trottoir geen parkeerplaatsen voorzien zijn kan op de rijbaan geparkeerd worden, behoudens voor inritten natuurlijk. De parkeervakken zullen in zwarte straatklinkers uitgevoerd worden met rondom rode straatklinkers. De rijbaan wordt in bruine straatklinkers uitgevoerd. Eerder zijn er in de Gulikstraat en Russelstraat vergelijkbare materialen toegepast.
Het hoofdriool is eerder gerelined. De huisaansluitingen van de riolering zullen tot aan uw perceelgrens vernieuwd worden.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Dautzenbergstraat kunt u uw inbreng leveren. Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.
U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 25 januari 2019 terecht bij de projectleider de heer. W. Eijgelshoven. U kunt ok mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.
Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op het ontwerp.

Wanneer

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Dautzenbergstraat onderdeel is, in de voorbereidingsfase. Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructie Op de Bossen fase 1 in mei 2019 van start kunnen gaan. De reconstructie Op de Bossen zal in fasen worden uitgevoerd. Vooraf aan de start zullen wij u nader informeren over de gang van zaken.

Gestelde vragen en suggesties

Onderstaand een opsomming van gestelde vragen en voorgestelde suggesties vanuit de gemeente.

  • Mag er ook tussen huisnummers 6 en 6A op de rijbaan geparkeerd worden? In de Dautzenbergstraat mag alleen aan de oneven huisnummerzijde op de rijbaan geparkeerd worden.
  • Blijft de straat in 2 richtingen berijdbaar? De straat blijft in 2 richtingen open voor verkeer.
Hoe nu verder

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Dautzenbergstraat een onderdeel is, in de voorbereidingsfase. Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructieplannen Op de Bossen fase 1, vanaf mei 2019 te verwachten zijn. De reconstructie van deze straten zal in fasen uitgevoerd worden. Over de exacte startdatum en volgorde van de faseringen wordt u nog voortijdig geïnformeerd.
Voor nadere vragen kunt terecht bij de projectleider de heer W. Eijgelshoven, op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 14045. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl