Reconstructie Coelgroevenstraat

De gemeente Kerkrade is voornemens in de wijk Op de Bossen een aantal straten te reconstrueren.

Reconstructie Op de Bossen Fase 1

In 2019 zullen in de wijk Op de Bossen de Tripsstraat, Dautzenbergstraat, Bockhoutstraat, Coelgroevenstraat en de Van Meertenstraat volledig gereconstrueerd worden.
De bestaande wegconstructie zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. In de Coelgroevenstraat zal een vergelijkbare wegindeling plaatsvinden als in de Gulikstraat en Russelstraat. Daar waar parkeerstroken op het trottoir gepland zijn zullen de banden langs de rijbaan overrijdbaar zijn. Daar waar geen parkeervakken zijn aangegeven kan op de rijbaan geparkeerd worden. De parkeervakken zullen in zwarte straatbakstenen uitgevoerd worden met rondom rode straatbakstenen. Eerder zijn er in de Gulikstraat en Russelstraat vergelijkbare materialen toegepast.
Het hoofdriool is eerder gerelined. De huisaansluitingen van de riolering zullen tot aan uw perceelgrens vernieuwd worden.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Coelgroevenstraat kunt u uw inbreng leveren. Bijgevoegde tekening geeft een overzicht van de situatie na de reconstructie van uw straat.
Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 29 januari 2019 terecht bij de projectleider de heer. W. Eijgelshoven. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

Wanneer

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Coelgroevenstraat onderdeel is, in de voorbereidingsfase. Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructie Op de Bossen fase 1 in mei 2019 van start kunnen gaan. De reconstructie Op de Bossen zal in fasen worden uitgevoerd. Vooraf aan de start zullen wij u nader informeren over de verdere gang van zaken.

Gestelde vragen en suggesties

Onderstaand een opsomming van gestelde vragen en voorgestelde suggesties vanuit de gemeente.

  • Kunnen de groenvakken op de kruising met de Clemensstraat vervallen in ruil voor parkeervakken? De groenvakken voor huisnummers 23 en 25 zullen vervallen. Hiervoor in de plaats zullen parkeervakken aangelegd worden.
Hoe nu verder

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 1, waarvan de Coelgroevenstraat een onderdeel is, in de voorbereidingsfase.  Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructieplannen Op de Bossen fase 1, vanaf mei 2019 te verwachten zijn. De reconstructie van deze straten zal in fasen uitgevoerd worden. Over de exacte startdatum en volgorde van de faseringen wordt u nog voortijdig geïnformeerd.
Voor nadere vragen kunt terecht bij de projectleider de heer W. Eijgelshoven, op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 14045. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.