NatuurTransferium HOPEL N299

Zoals bekend, is een gedeelte van de provinciale weg N299 door de aanleg van de Buitenring (BPL) komen te vervallen. Het gaat hierbij om het gedeelte dat gelegen is tussen het nieuwe fietspad aan de Dentgenbachweg en de voormalige toerit naar de N299 komende vanuit de Zwaluwstraat.

Wat

Het vervallen gedeelte N299 wordt vanuit de provincie Limburg overgedragen aan de gemeente Kerkrade om dit opnieuw in te richten.
Om het terrein opnieuw in te richten is het gezien de hoogteverschillen en de ondergrond    noodzakelijk om een nieuwe deklaag aan te brengen  Afhankelijk van het vrijkomen van geschikte partijen grond zal er aanvoer plaatsvinden. De eerste partij grond van circa 2000 m3 is inmiddels beschikbaar en wordt gebruikt voor de aanleg van een parkeerplaats (P+R).
Het schetsontwerp van deze parkeerplaats is tijdens de inloopavond van de BPL op 27 maart 2018 reeds gepresenteerd.
Het globale ontwerp is op de achterzijde van de flyer opgenomen. Streven is om de parkeerplaats voor de zomervakantie van 2019 te realiseren doch uiterlijk eind 2019. De toegang naar de parkeerplaats is gelegen aan de Putterstraat alwaar ook de aanvoer van de eerste partij grond plaatsvindt.
De inrichting van het overige gedeelte van het terrein wordt momenteel in een schetsontwerp uitgewerkt. De belangrijkste functie die het terrein krijgt is, naast de P&R plaats, natuur en groen (uitloopgebied).
Zodra het schetsontwerp gereed is zullen wij de omwonenden hierover informeren.

Wanneer

Het grondtransport van de eerste partij start op 28 januari 2019. Voorbereidende werkzaamheden zullen op 25 januari 2019 plaatsvinden.
Tijdens deze werkzaamheden blijven omliggende de wegen bereikbaar. Voorafgaand aan de aanvoer van nieuwe partijen grond krijgt u wederom bericht zoals ook over de verdere gang van zaken.

Hinder

Hoewel er alles aan wordt gedaan om dit te voorkomen, is hinder niet helemaal uit te sluiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inrichting van het terrein kunt u tijdens kantooruren terecht bij de projectleider, dhr. T. Stratermans, tel. 14045. Voor meer informatie over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren terecht bij de projectleider, dhr. M. Caumo, tel. 14-045. U kunt ook mailen naar: gemeentehuis@kerkrade.nl.