Wegreconstructie Molenweg

Aan de bewoners van de Molenweg.
Gemeente Kerkrade heeft u eerder geïnformeerd over het ontbinden van het contract met de aannemer die begin 2017 opdracht heeft gekregen de reconstructie Molenweg uit te voeren. Inmiddels is er overeenstemming met een andere aannemer zodat wij nu daadwerkelijk kunnen starten met de reconstructie Molenweg.

Waar
Deze reconstructie werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd over de volledige lengte van de Molenweg.

Wat
De bestaande bestrating/asfaltverharding wordt geheel verwijderd, waarna er nieuwe bestratingen worden aangebracht in de rijweg, parkeervakken en trottoirs. Ook worden de huisaansluitingen van de riolering vervangen. De kruising met de Kommerveldlaan is al vernieuwd.

Wanneer
De werkzaamheden starten op maandag 26 november 2018 en zullen circa vier maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:


Fase A: van Kommerveldlaan tot aan einde weg

 


Fase B: van Kommerveldlaan tot aan Eijdemsstraat

 


Fase C: van Eijdemsstraat tot aan Juliastraat

 

Fase D: van Juliastraat tot aan Laurastraat

 

 

 

Start
Fase A start op 26 november 2018. Voorafgaand aan de start van de opvolgende faseringen krijgt u nog bericht van de aannemer over de gang van zaken. De werkzaamheden worden verricht door aannemingsbedrijf Laeven infra B.V. uit Ransdaal. In de Truytstraat wordt een keet geplaatst waar tijdens de uitvoering de toezichthouder van de gemeente Kerkrade (dhr. Vliegen – 0653511948) aanwezig is.

Bouwkundige inspectie
Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de wegverharding vindt er een bouwkundige inspectie van uw woning plaats. Hiervoor schakelt de aannemer een onafhankelijk bureau in. Dit bureau treedt hierover persoonlijk met u in contact.
Uw woning zal hierbij ook aan de binnenzijde (fotografisch) worden geïnspecteerd. Deze inspectie is noodzakelijk om, in geval van eventuele schade, dit na afloop van het werk correct te kunnen afhandelen.
Een afschrift van de inspectie van uw pand kunt u opvragen bij de toezichthouder.
U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze inspectie.

Overlast
De bereikbaarheid voor voertuigen in bovengenoemde straten is gedurende deze reconstructie niet gewaarborgd. U dient uw voertuig elders te parkeren. Het parkeerterrein van de school op de hoek Truytstraat- Kommerveldlaan kan als tijdelijke parkeervoorziening gebruikt worden. De bereikbaarheid voor voetgangers blijft wel gewaarborgd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Diensten
Daar waar gewerkt wordt aan de straat kunnen de huisvuilcontainers niet direct voor de woningen worden opgehaald. Deze worden door de aannemer tot buiten het werkpunt verplaatst en daar aan de Rd4 aangeboden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de projectleider, W. Eijgelshoven, tel. 14-045. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.
Verspreidingsgebied: Molenweg 107-129 en 112-124
C.C. Wethouder Weijers, Wijkplatform Noord.

Kerkrade, november 2018