Wegreconstructe Holtskuilenstraat

Wat

De gemeente heeft besloten een volledige reconstructie van uw straat te laten plaatsvinden. De bestaande wegconstructie zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Bij de materiaalkeuze hebben we besloten rood/zwarte betonstraatstenen aan te brengen in de rijweg, zwarte betonstraatstenen in de parkeervakken en grijze betonstraatstenen in de trottoirs. Plaatselijk zullen er groenvakken worden aangelegd. Het hoofdriool is eerder gerelined. De huisaansluitingen van de riolering zullen tot aan uw perceelgrens vernieuwd worden. Aan de achterzijde van deze flyer treft u een tekening van de nieuwe situatie Holtskuilenstraat aan.

Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de wegverharding vindt er een bouwkundige inspectie van uw woning plaats. Hiervoor schakelt de aannemer een onafhankelijk bureau in. Dit bureau treedt hierover persoonlijk met u in contact.
Uw woning zal ook aan de binnenzijde (fotografisch) worden geïnspecteerd. Deze inspectie is noodzakelijk om, in geval van eventuele schade, dit na afloop van het werk correct te kunnen afhandelen. Een afschrift van de inspectie van uw pand kunt u opvragen bij de toezichthouder. U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze inspectie.

Wanneer

De werkzaamheden starten op maandag 7 januari 2019 met het vervangen van de huisaansluitingen. Tijdens deze werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van de percelen voor voetgangers grotendeels gewaarborgd. De werkzaamheden zullen circa 2 maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Vooraf aan de start van de werkzaamheden krijgt u nog bericht van de aannemer over de gang van zaken. De werkzaamheden worden verricht door aannemingsbedrijf Mourik uit Echt. In de Holtskuilenstraat wordt een keet geplaatst waar tijdens de uitvoering de toezichthouder van de gemeente Kerkrade (dhr. Vliegen – 0641014700) aanwezig is.

Diensten

Daar waar gewerkt wordt aan de straat kunnen de huisvuilcontainers niet direct voor de woningen worden opgehaald. Deze worden door de aannemer tot buiten het werkpunt verplaatst en daar aan de Rd4 aangeboden.

Parkeren

Gedurende de werkzaamheden zal er tijdelijk op een andere locatie geparkeerd moeten worden.

Hinder

Hoewel er alles aan wordt gedaan om dit te voorkomen, is hinder niet helemaal uit te sluiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de projectleider, W. Eijgelshoven, tel. 14-045. U kunt ook mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.