Logo_BP_sitegrijsIn elk van de drie Kerkraadse wijken is een wijkplatform actief.

Het wijkplatform Kerkrade-Noord vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Tim Weijers.

De vergaderingen vinden meestal plaats in het wijkpunt van Kerkrade Noord.

Het wijkplatform bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van:

Gemeente, bewonersplatform, Wonen-Zuid, Wonen Limburg, Politie, Jeugd- en Jongerenwerk Impuls, Meander, basisschool De Schatkist, basisschool De Veldhof, Ondernemersvereniging Eygelshoven en het gehandicapten platform.