Tuinenproject Kerkrade – Noord

Arie Gramsma in gesprek met Patrick Ypelaar en Marc Scholtes

Arie Gramsma in gesprek met Patrick Ypelaar en Marc Scholtes

Voortuinen-project in Noord
In Kerkrade-Noord zijn de voorbereidingen gestart voor een project rondom de mooiste voortuin. Initiatiefnemer Arie Gramsma is daartoe in overleg met Bewonersplatform Kerkrade-Noord, en is van plan om samen in 2016 een wedstrijd in de wijk uit te schrijven voor de best verzorgde tuin.

Aandacht in de wijk
Kerkrade is volop in beweging met onder meer het Centrumplan en C-City. ‘De wijken verdienen echter ook aandacht’, stelt Arie Gramsma. Bewonersplatform Kerkrade-Noord speelt hier graag op in en wil daarbij gebruik maken van haar netwerk in de wijk. ‘Uiteindelijk draagt een mooi verzorgde buurt bij aan de leefbaarheid in de wijk’, aldus secretaris Marc Scholtes van het platform.

Uitstraling
Wijkwethouder Tim Weijers juicht de plannen rondom de voortuinen toe, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: ‘aan de ene kant worden bestaande tuinen opgeknapt en verfraaid, aan de andere kant draagt dit project bij aan een positieve uitstraling van Kerkrade’. Als het project positief uitpakt zetten wij dit door in de andere Kerkraadse wijken.

Meedoen in de voorbereiding
Bewonersplatform Kerkrade-Noord is op zoek naar eventuele geïnteresseerde wijkbewoners of bedrijven voor dit voortuinen-project. Uw interesse kan kenbaar gemaakt worden via een mail aan infobp@kerkrade-noord.nl.