Ommetje Bergbos

Sinds enige tijd is het bewonersplatform Kerkrade – Noord druk in de weer met een plan om het Bergbos in Eygelshoven beter toegankelijk te maken voor wandelaars. Dit hellingbos, ook wel Loosbos genoemd ligt tussen de Anselderlaan en wijk De Vink. Een bijkomend doel van het plan is om dit prachtige wandelgebied dichter bij de inwoners van de wijk te brengen. Inmiddels heeft  het wijkplatvorm heeft een aangevraagd budget voor een gedeelte van de realisatie hiervan inmiddels gehonoreerd. Het is verder onder andere de bedoeling om een wandelroute, middels wegbewijzering  in het bos uit te zetten.

Donderdagmiddag kwam Mark Luijten, projectleider van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, bij het bewonersplatform op bezoek om te bekijken of het project in aanmerking komt voor een subsidie van I.K.L. Limburg.

Het bewonersplatform streeft er naar om dit initiatief te verwezenlijken in samenwerking met zoveel mogelijk partners in de wijk. Heeft u als bewoner van Kerkrade – Noord, interesse om samen met het platform hieraan mee te werken, mail dan naar: infobp@kerkrade-noord.nl .

1528_Bosberg

IKL op bezoek bij bewonersplatform