Grondwatermetingen Eygelshoven

Vertegenwoordigers wijkplatform en wethouder Tim Weijers bij de start van het project

Vertegenwoordigers wijkplatform en wethouder Tim Weijers bij de start van het project

Grondwatermetingen Bewonersplatform Kerkrade Noord heeft onlangs de gemeente verzocht om metingen te laten doen naar het grondwaterpeil rondom de Molenweg in Eygelshoven. Reden voor het verzoek van het platform zijn de onduidelijkheden over de waterhuishouding in het gebied tussen de Anselderlaan en de Brandtstraat. Wijkwethouder Tim Weijers omarmt het initiatief van het Bewonersplatform dat prima past in de wijkuitvoeringsplannen. Samen met Bewonersplatform Kerkrade Noord bracht de wijkwethouder op 21 januari een bezoek aan de werkzaamheden.

Zorgplicht gemeente

In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn op watergebied drie wettelijke zorgplichten voor de gemeente opgenomen. Dat is van oudsher de verplichting voor het inzamelen en transporteren van vuilwater naar de zuivering, het doelmatig verwerken van regenwater ten einde wateroverlast te voorkomen en het grondwater op een zoveel mogelijk natuurlijke manier te laten schommelen.

Grondwater
Om schommelingen in het grondwater te kunnen meten, staan op diverse plaatsen in Kerkrade peilbuizen. In overleg met het Bewonersplatform Kerkrade Noord zijn in Eygelshoven 12 meetlocaties hieraan toegevoegd. De peilbuizen staan verdeeld tussen de Anselderlaan en de Brandtstraat, een gebied dat van nature erg nat is. Uit regelmatige peilingen kan een beeld van de schommelingen gevormd worden. Verder is er een mogelijk verband tussen water in kelders en de hoogte van de grondwaterstand te geven. De gemeente neemt echter geen maatregelen wanneer de overlast op particulier terrein ontstaat door het niet waterdicht zijn van kelders en kruipruimten.

Resultaten onderzoek
De gegevens van de metingen van het onderzoek worden medio 2016 gepubliceerd en samen met Bewonersplatform Kerkrade Noord besproken. (www.kerkrade-noord.nl)

De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade. Bij het uitvoeren van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl.